TİTCK:Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Dikkatine

COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine ilişkin resmi yazı ekte yer almaktadır.

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin; 5 inci maddesi birinci fıkrasında “Tanıtım, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin hekim, diş hekimi ve eczacıya tanıtım faaliyetlerini kapsar.” ikinci fıkrası (c) bendinde de “Sağlık meslek mensuplarına yönelik tanıtım; “Hekim, diş hekimi ve eczacılara ürün tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret yapılarak, gerçekleştirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Ülkemizde COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler göz önüne alınarak, ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil olmak üzere tüm sağlık kurum /kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin tarafımızca yapılacak ikinci bir bilgilendirmeye kadar durdurulması, yapılacak olan bu duyuruya kadar geçen süre zarfında ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta, video konferans) yapılabileceği, bunlarla ilgili olarak konunun tüm Dernek/Sendika üyelerinizle paylaşılması ve mağduriyete neden olmaması için gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

- Sponsorlu İçerik -
Kafandakini yaz ki bizde bilelim:)

Leave a reply

Logo