ŞARTLAR VE KOŞULLAR

farmabilgi

Https://www.farmabilgi.com/ Şartları ve Koşulları

Son güncelleme: 12 Şubat 2018

Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.

YORUM VE TANIMLAR

YORUMLAMA

İlk harfinin büyük yazıldığı sözcükler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir.

Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünseler de aynı anlama gelecektir.

TANIMLAR

Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

  • Bağlı  kuruluş, bir taraf tarafından kontrol edilen, kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada “kontrol”, hissedarların% 50 veya daha fazlasının mülkiyeti, özsermaye faizi veya yönetim veya diğer yönetim otoritesinin seçilmesi için oy kullanma hakkına sahip diğer menkul kıymetler anlamına gelir .
  • Şirket  (bu Anlaşmada “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) karşılaştırmaya atıfta bulunmaktadır.
  • Ülke  anlamına gelir: ankara, Türkiye
  • Hizmet  , Web Sitesini ifade eder.
  • Şartlar ve Koşullar  (“Şartlar” olarak da bilinir), Hizmetin kullanımına ilişkin Şirket ile aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu Şartlar ve Koşullar anlamına gelir. Bu Şartlar ve Koşullar sözleşmesi, 
  • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti  , bir üçüncü taraf tarafından sağlanan, Hizmet tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya sunulabilecek herhangi bir hizmet veya içerik (veri, bilgi, ürün veya hizmet dahil) anlamına gelir.
  • Web sitesi  , https://www.farmabilgi.com/ adresinden erişilebilen karşılaştırmayı ifade eder.
  •  Hizmete erişen veya kullanan kişiyi veya şirket veya bu hizmetin uygun olduğu şekilde Hizmete eriştiği veya bu hizmeti kullanan başka bir tüzel kişiyi ifade edersiniz .

ALINDI

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını ve Siz ve Şirket arasında işleyen sözleşmeyi düzenleyen Şartlar ve Koşullardır. Bu Hüküm ve Koşullar, Hizmetin kullanımına ilişkin tüm kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini ortaya koyar.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanmanız, bu Şartlar ve Koşulları kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak bu Şartlar ve Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, Hizmete erişemeyebilirsiniz.

Hizmete erişiminiz ve Hizmet’i kullanmanız, ayrıca Şirket Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politika ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğunu anlatır. Hizmetimizi kullanmadan önce lütfen Gizlilik Politikamızı dikkatle okuyun.

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Hizmetimiz, Şirketin sahibi olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Şirketin bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımıyla ilgili veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıktığı veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan etmektesiniz. veya bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla.

Ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin kayıt ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

SONLANDIRMA

Bu Şartlar ve Koşulları ihlal ederseniz, sınırlama olmaksızın herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmak veya yükümlülük altına girmeksizin erişiminizi derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz.

Fesih halinde, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

SORUMLULUK SINIRLAMASI

Karşılaşabileceğiniz herhangi bir zarara rağmen, bu Koşulların herhangi bir hükmü altında Şirket’in ve tedarikçilerinin tüm sorumluluğu ve yukarıda belirtilenlerin tümü için münhasır hukuk yolunuz, Hizmet veya 100 ABD Doları üzerinden fiilen ödediğiniz tutarla sınırlı olacaktır. Hizmet aracılığıyla hiçbir şey satın almadıysanız.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hiçbir durumda Şirket veya tedarikçileri, kâr kaybı, veri kaybı ya da veri kaybı için herhangi bir özel, arızi, dolaylı ya da dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz. iş kesintisi, kişisel yaralanma, Hizmetten kaynaklanan veya herhangi bir şekilde Hizmetin kullanılması veya kullanılamamasından kaynaklanan gizlilik kaybı, üçüncü taraf yazılımlar ve / veya Hizmetle kullanılan üçüncü taraf donanımlar için diğer bilgiler veya aksi takdirde bu Şartların herhangi bir hükmü ile bağlantılı olarak), Şirket veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı konusunda tavsiyede bulunulmuş ve çözüm yolunun temel amacında başarısız olsa bile.

Bazı devletler, zımni garantilerin hariç tutulmasına veya arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar için sorumluluk sınırlamasına izin vermez; Bu eyaletlerde, her bir tarafın yükümlülüğü yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sınırlandırılacaktır.

“OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ”

Hizmet, size “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU GİBİ” ve herhangi bir garanti verilmeksizin tüm arıza ve kusurlarla birlikte verilmektedir. Yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilen azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Ortakları ile kendi lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, açık, zımni, yasal veya başka türlü tüm garantileri, Tüm satılabilirlik zımni garantileri, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve hak ihlali bulunmama ve işlemden, performans seyrinden, kullanım veya ticaret uygulamalarından kaynaklanabilecek garantiler dahil olmak üzere hizmet. Yukarıdakilerle sınırlı kalmaksızın, Şirket hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamakta ve Hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağı, amaçlanan sonuçları elde edeceği herhangi bir beyanda bulunmamaktadır

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin sağlayıcıları, açık veya zımni herhangi bir temsil veya garanti vermez: (i) Hizmetin işleyişi veya kullanılabilirliği veya bilgi, içerik ve malzeme veya ürünler hakkında buna dahil; (ii) Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya para birimiyle ilgili olarak; veya (iv) Hizmet’in, sunucularının, Şirket’ten veya Şirket adına gönderilen içeriğin veya e-postaların virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, zamanaşımı veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olması.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli türdeki garantilerin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutmalar ve sınırlamaların bazıları veya tümü Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde ortaya konan istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasalar çerçevesinde uygulanabilir ölçüde büyük ölçüde uygulanacaktır.

GEÇERLİ KANUN

Ülke yasaları, kanunlar ihtilafı kuralları hariç, bu Şartları ve Hizmeti kullanımınızı yönetir. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Hizmetle ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, öncelikle Şirketle iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışmayı kabul edersiniz.

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) KULLANICILARI İÇİN

Avrupa Birliği tüketicisiyseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin hukukunun zorunlu hükümlerinden yararlanacaksınız.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YASAL UYGUNLUĞU

(tr) Türkiye Cumhuriyeti hükümet ambargosuna tabi olan veya Türk hükümeti tarafından “terörist destekleyici” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde listelenmiştir.

BÖLÜNEBİLİRLİK VE FERAGAT

BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Şartların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükmün yürürlükteki yasalar uyarınca mümkün olan en yüksek ölçüde yerine getirilmesi için bu hüküm değiştirilecek ve yorumlanacak ve kalan hükümler yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

FERAGAT

Burada belirtilen durumlar dışında, bu Şartlar uyarınca bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma veya bundan sonra herhangi bir zamanda böyle bir performans gerektirme kabiliyetini etkilemez ve bir ihlalden feragat teşkil etmez sonraki ihlaller.

ÇEVİRİ SÖZLÜĞÜ

Bu Şartlar ve Koşullar, bunları Hizmetimizde Kullanabilmemiz için tercüme edilmiş olabilir.

Bir anlaşmazlık durumunda orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul edersiniz.

BU ŞARTLAR VE KOŞULLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkımız saklıdır. Bir revizyonun önemli olması Yeni şartların yürürlüğe girmesinden önce en az 30 gün önceden bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceğiz. Maddi değişikliği neyin oluşturduğuna tamamen karar vereceğiz.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Yeni şartları tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve Hizmeti kullanmayı bırakın.

BİZE ULAŞIN

Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

  • E-posta ile: farmabilgi@gmail.com
Logo