FİİLİ HİZMET ZAMMI DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDeğerli Üyelerimiz         

         03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7146 Sayılı Kanunla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 40. maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu düzenlemeyle 4/B kapsamındaki eczane eczacıları hariç, kamu ve özel sektörde çalışan eczacılara ve eczacı kalfası(sertifikası olan)  ile eczane hizmetleri teknikerlerine (2 yıllık diploması olan) “Fiili Hizmet Süresi Zammı” getirilmiştir. 

         Fiili hizmet zammı; bazı çalışanların, belirli işyerlerinde veya işlerde yaptıkları her 360 günlük çalışmalarına karşılık, belirli günler kadar ekstradan prim eklenmesidir. 

         Örneğin 360 günlük primi olan bir eczane çalışanına, fiili hizmet zammına tabi olduğu için 60 gün prim eklenmesi ve bu çalışanın böylece fazladan prime sahip olmasıdır. 

         Fiili hizmet zammıyla ilgili bilmeniz gereken temel noktaları şu şekilde sıralayabiliriz: Fiili hizmet zammı, her çalışana verilmemektedir. Öncelikle işçi ya da memur olarak çalışmak gerekmektedir. 5510 sayılı Kanununun 40. maddesinde yer alan tabloda belirtilen işyerlerinde çalışmak ve belirtilen işleri fiilen yapıyor olmak gerekmektedir. Fiili hizmet zammı kapsamında olan sigortalıya, bu durumun 2 temel yararı vardır. İlk olarak; sigortalıya, bu kapsamda geçirdiği her 360 gün için belirli oranda sigorta primi ekstradan eklenir. Ayrıca belirli şartların sağlanması halinde, bu sigortalıların emeklilik yaşları da aşağı çekilmektedir. 

         Fiili hizmet zammından faydalanmak için hem belirtilen işyerinde çalışılması ve hem de belirtilen işi yapıyor olması şarttır. 


         Söz konusu düzenleme eczane çalışanlarının her 360 günlük çalışma süresine ilaveten kanunla 60 gün prim gün sayısı ilave ve erken emeklilik avantajı getirilmiştir. Söz konusu yasal düzenleme ile işveren konumundaki eczane eczacılarına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. 

         Bilgilerinize sunarız. 

Kaynak:TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası) Örnek 1: Sigortalının Kanunun 40 ncı maddesinde yer alan tablonun (4) numaralı sırasında belirtilen çimento fabrikası işyerinde 1200 gün, (6) numaralı sırasında belirtilen alüminyum fabrikası işyerinde 1000 gün, (10) numaralı sırasında belirtilen yeraltı işlerinde ise 1500 gün çalışmasının olması halinde, 

Hizmet süresi 1200 gün 1000 gün 1500 gün = 3700 gün 

İlave edilecek gün 200 gün 250 gün 750 gün 

1200 gün prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir. 

Örnek 2: Sigortalının, Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen yer altı işlerinde 9690 gün çalışmasının bulunması halinde,  Hizmet süresi 9690 gün 

İlave edilecek gün 9690 x 0,50 = 4845 

Söz konusu sigortalılar için süre sınırı uygulanmayacağından toplam prim ödeme gün sayısı 9690 + 4845 = 14535 olur.

ECZANE MESLEKİ KODLAR 

  • 3213 .01 ECZACI KALFASI 
  • 3213.02 ECZANE HİZMET TEKNİKERİ  
  • 5329.05 ECZANE İŞÇİSİ
- Sponsorlu İçerik -
Kafandakini yaz ki bizde bilelim:)

Leave a reply

Logo