E-Fatura ve E-Belge Uygulamalarına Yönelik Düzenlemeler Hakkında

Bilindiği gibi 19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No’lu Vergi Usul…

CETAS İşlemleri Hakkında

42.A.00/0161 12.12.2019 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA İlgi: 22.10.2019 tarih ve 18874 sayılı yazı İlgide…

Tabela ve E Logolar Hakkında Önemli Duyuru

Eczane adını gösterir tabela ve “E” logolardan ilan ve reklam vergisi alınamayacağına dair mahkeme kararını 30.10.2019…

Provizyon tipi “Analık Hali” olarak kayıt edilmemiş E-reçeteler hk

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ‘NE ANKARA          Konu : Provizyon tipi “Analık…

2019/ÜTSG-12 Ürün Takip Sistemi’nde Stok Bildirim İşlemlerine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere; 12.06.2017 tarihi itibari ile tıbbi cihaz kayıt/bildirim işlemleri, ürün hareketleri ve ilgili diğer iş…

Eliguis 56 Tablet Ürün Satışı ve Eliquis 60 Tablet İade Süreci

1012645 – ELIQUIS 2.5 MG 60 FILM KAPLI TABLET1012646 – ELIQUIS 5 MG 60 FILM KAPLI…

Sağlık Uygulama Tebliği İle İlgili Bilgilendirmeler

Ankara Eczacı Odasının danışman eczacılarına, eczanelerimizin reçete karşılarken SUT ile ilgili sık sorulan ve tereddüt içeren…

Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik (04/09/2019)

Resmî Gazete’nin 04/09/2019 tarih ve 30878 sayılı 1. Mükerrer eki ile “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama…

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ: TEKELLEŞME DEĞİL YERELLEŞME İSTİYORUZ

Türk Eczacıları Birliği; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bölge Eczacı Odalarının…

2019/ÜTSG-07 sayılı şeker ölçüm çubukları ve insülin kalem iğne uçlarında eczaneler için stok bildirimi hakkında duyuru

2019/ÜTSG-07 Sayılı “Şeker Ölçüm Çubukları ve İnsülin Kalem İğne Uçlarında Eczaneler İçin Stok Bildiriminin Kapatılması Hakkında…

Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Güncel Ek İzlemeye Tabi İlaçlar Listesi yayınlanmıştır.…

Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı

Türk Eczacıları Birliği, Rekabet Kurumu’nun haklarında başlattığı soruşturma ile ilgili olarak 22 Ağustos 2019 tarihinde bir…