2019/ÜTSG-13 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Bilindiği üzere;

2019/ÜTSG-10 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA ERTELEME DUYURUSU ile tıbbi cihazların tekil takip süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar izah edilmiştir. Anılan Duyuru’daki hükümlere ilişkin;

Diş hekimliğinde kullanılan ürünlerden halihazırda tekil takibi yürütülmekte olan sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlara ilave olarak diş implantlarının da 01.01.2020 itibariyle tüm tekil takip bildirim işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur. Diş hekimliğinde kullanılan diğer tıbbi cihazların ise 01.03.2020 tarihinden itibaren üretilen veya ithal edilenlerin üretici/ithalatçı tarafından üretim/ithalat bildirimi ile tekilleştirilerek hareket süreçlerinin başlaması zorunlu olup; bu cihazlardan halihazırda piyasada bulunanlar için stok bildirimi, alma/verme bildirimi gibi hareket bildirimi yapılmasına ilişkin bir gereklilik bulunmamaktadır. Ancak ilgili cihazlar için satış merkezleri kendi süreçlerini uyumlaştırmak amacıyla insiyatifleri doğrultusunda ilgili işlemleri halihazırda mevcut cihazlar için de gerçekleştirebilirler.

SGK geri ödeme kapsamında olan hasta altı bezlerinde ÜTS’de yapılacak stok bildirim işlemlerinde bayilik şartının kaldırılması için gerekli sistem geliştirmesi tarafımızca başlatılmış olup Ocak ayı içerisinde bu geliştirme tamamlanacaktır. İlgili ürün grubunda halihazırda stoklarında ürün bulunan ve üretici/ithalatçı ile arasında bayilik bağlantısı olmayan firmaların stok bildirimi yapmamaları; anılan geliştirme sisteme tanımlandıktan sonra bayilik kontrolü aranmaksızın 15.02.2020 tarihine kadar ellerinde kalan stoklar için stok bildirimi yapmaları gerekmektedir. Bu süre içinde ise üretici/ithalatçıların 2019/ÜTSG-12 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ’NDE STOK BİLDİRİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU kapsamında halihazırda piyasaya arz ettikleri hasta altı bezleri için stok yapılabilir ürün bilgilerini sisteme tanımlamaları oldukça önemlidir. 15.02.2020 tarihine kadar satış merkezleri, tekil bildirim olmaksızın hasta altı bezinde ürün satışı gerçekleştirebilirler.

IVD ürün gruplarında özellikle sağlık hizmet sunucularına kit karşılığı, sonuç karşılığı vb. yöntemlerle hizmet sunan firmaların, ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kaydının bulunması gerekmektedir. o ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kayıtları bulunan firmalar, söz konusu ürünlerin sistem üzerinde tekil hareketlerini hizmet sundukları sağlık hizmet sunucusuna verme bildirimi yapmaksızın doğrudan kendileri tarafından tüketim bildirimi yaparak ürün çıkışını yapabileceklerdir. o ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kayıtları bulunmayan firmaların, söz konusu ürünleri sağlık hizmet sunucusuna verme/alma bildirimi ile iletmesi ve bu ürünler için sağlık hizmet sunucusu tarafından tüketim bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere; 2019/ÜTSG-10 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ TEKİL TAKİP SÜREÇLERİ HAKKINDA ERTELEME DUYURUSU ile tıbbi cihazların tekil takip süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar izah edilmiştir. Anılan Duyuru’daki hükümlere ilişkin;

Diş hekimliğinde kullanılan ürünlerden halihazırda tekil takibi yürütülmekte olan sınıf III risk düzeyine sahip tıbbi cihazlara ilave olarak diş implantlarının da 01.01.2020 itibariyle tüm tekil takip bildirim işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunludur. Diş hekimliğinde kullanılan diğer tıbbi cihazların ise 01.03.2020 tarihinden itibaren üretilen veya ithal edilenlerin üretici/ithalatçı tarafından üretim/ithalat bildirimi ile tekilleştirilerek hareket süreçlerinin başlaması zorunlu olup; bu cihazlardan halihazırda piyasada bulunanlar için stok bildirimi, alma/verme bildirimi gibi hareket bildirimi yapılmasına ilişkin bir gereklilik bulunmamaktadır. Ancak ilgili cihazlar için satış merkezleri kendi süreçlerini uyumlaştırmak amacıyla insiyatifleri doğrultusunda ilgili işlemleri halihazırda mevcut cihazlar için de gerçekleştirebilirler.

SGK geri ödeme kapsamında olan hasta altı bezlerinde ÜTS’de yapılacak stok bildirim işlemlerinde bayilik şartının kaldırılması için gerekli sistem geliştirmesi tarafımızca başlatılmış olup Ocak ayı içerisinde bu geliştirme tamamlanacaktır. İlgili ürün grubunda halihazırda stoklarında ürün bulunan ve üretici/ithalatçı ile arasında bayilik bağlantısı olmayan firmaların stok bildirimi yapmamaları; anılan geliştirme sisteme tanımlandıktan sonra bayilik kontrolü aranmaksızın 15.02.2020 tarihine kadar ellerinde kalan stoklar için stok bildirimi yapmaları gerekmektedir. Bu süre içinde ise üretici/ithalatçıların 2019/ÜTSG-12 ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ’NDE STOK BİLDİRİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU kapsamında halihazırda piyasaya arz ettikleri hasta altı bezleri için stok yapılabilir ürün bilgilerini sisteme tanımlamaları oldukça önemlidir. 15.02.2020 tarihine kadar satış merkezleri, tekil bildirim olmaksızın hasta altı bezinde ürün satışı gerçekleştirebilirler.

IVD ürün gruplarında özellikle sağlık hizmet sunucularına kit karşılığı, sonuç karşılığı vb. yöntemlerle hizmet sunan firmaların, ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kaydının bulunması gerekmektedir. o ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kayıtları bulunan firmalar, söz konusu ürünlerin sistem üzerinde tekil hareketlerini hizmet sundukları sağlık hizmet sunucusuna verme bildirimi yapmaksızın doğrudan kendileri tarafından tüketim bildirimi yaparak ürün çıkışını yapabileceklerdir. o ÜTS’de sağlık hizmet sunucusu olarak kayıtları bulunmayan firmaların, söz konusu ürünleri sağlık hizmet sunucusuna verme/alma bildirimi ile iletmesi ve bu ürünler için sağlık hizmet sunucusu tarafından tüketim bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Kaynak

https://www.titck.gov.tr/

- Sponsorlu İçerik -
Kafandakini yaz ki bizde bilelim:)

Leave a reply

Logo